Fitxa tècnica

Edició
39. La próxima edició se celebrarà el centenari

Dates 
11 al 21 de maig de 2017

Caràcter
Públic  Professional

Periocitat
Bienal, anys imparells

Àmbito
Internacional
Únic certamen espanyol reconegut per la
Organizació Internacional de Constructors d'Automòbils (OICA)

Xifres
115.000 m2
90 empreses participants
108 speakers nacionals i internacionals
Més de 40 primícies al MotorShow
25 start-ups

President 
Enrique Lacalle

Director
José Miguel García

Organitza
Fira de Barcelona