100 años Automobile Barcelona

Informació general

Avinguda Reina Mª Cristina s/n
08004 Barcelona

Tel: (+34) 932 332 000
Fax: (+34) 932 332 198
E-mail: info@firabarcelona.com

Fira Internacional de Barcelona

CIF: Q-0873006-A
Inscrita al Registre Oficial de Fires de Catalunya, foli 7, Llibre I
Per a qualsevol consulta o petició relativa a dades de caràcter personal, i/o d'empresa, podeu adreçar-vos al correu lopd@firabarcelona.com